Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Femte generationen Åke

Barn till Åke och Charlotta

Åke och Charlotta hade fem barn:

  1. Elsie, 1876-1958. gift med August Mannerheim, 1873-1910, civilingenjör och friherre.
  2. Torsten, 1863-1897.
  3. Mea, 1888-1958, gift med Carl Uggla, 1886-1955, ingenjör och kapten.
  4. Carin, 1892-1893.
  5. Åke, 1895-1957, civilingenjör och kapten, gift med 1) Gunhild Afzelius, 1900-1965, 2) Lilly Rosell, 1895-1987.