Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen Nordenfeltska släktföreningsens släktvapen

Kontakt

Ordförande
Hugo Nordenfelt
Telefon: 0708 – 37 14 17
E-post: hugo@nordenfelt.se

Sekreterare
Fredrik Nordenfelt
Telefon: 0708 – 77 56 80
E-post: sekreterare.nordenfelt@gmail.com